Legenda kaže da je Atena najmudrija Zeusova kći, u sam osvit civilizacije ubola kopljem u zemlju iz kog je niknula Maslina.Stari Rimljani su vjerovali da je maslina prva među drvećem- prima omnium arborum.Kršćani kao i Židovi smatraju maslinu svetim drvom.Maslina simbol Mediterana, vječna je inspiracija pjesnika, slikara, kipara i težaka.

"....njegov raspeti Isus,njegova Pieta,uzvišene djevice i vitke Bračanke plijene pažnju slučajnog prolaznika i istinskog sladokusca zaljubljenog u ljepotu i postojanost masline koja je sada i za "vijeke vjekova"spomen čovjeku-Bračaninu- i njegovu otoku "

prof. Ivo Ostoja

"oslobodivši skulpturu mehanicizma,autor naglašava pritajeni dinamizam, latentnu snagu materijala gajeći čiste linije..."

prof. Mirko Sviben